Contact

Mijn tarief

Mijn behandelingen worden niet vergoed door de zorgverzekeraars.

Maar zit jij in een re-integratie traject dan zijn werkgevers of uitkerende instellingen vaak bereid om de kosten voor therapie/ coaching te vergoeden. Dit doen zij in het kader van hetzij professionalisering, preventie of verkorting van ziekte verzuim. Sinds de invoering van de Wet Verbetering Poortwachter zijn werkgevers namelijk verplicht hun werknemers te beschermen tegen werkstress en hebben er doorgaans ook een budget voor. Informeer hiervoor bij je werkgever.

Ik vind het belangrijk dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om een behandeling te ontvangen. Als geld daarbij een belemmering is, kun je dit altijd bespreekbaar maken zodat we een aantal mogelijkheden kunnen bespreken voor vergoeding.

  • Intake gesprek 1ste consult en behandeling is € 67,50-  (1,5 à 2 uur)
  • Een meridianen massage zonder behandelplan € 52,50,-( 1 uur) met behandelplan € 67,50-( 1,5 uur)
  • Een meridianen massage 5 strippenkaart 5 x 1 uur € 237,50,- (je krijgt een korting van € 25,-)
  • Een meridianen massage 5 strippenkaart 5 x 1,5 uur € 312,50 (je krijgt een korting van € 25,- ) om een klacht te behandelen merk ik dat er gemiddeld 5 sessies nodig zijn dus daarom bied ik je deze mogelijkheid ook aan)
  • Quantum Touch behandeling volwassene € 52,50,- per behandeling
  • Een Quantum Touch behandeling van een kind is € 40,-
  • Een combinatie behandeling van coaching, Quantum touch of massage is ook mogelijk. € 67,50  (1,5 uur )
  • Cadeaubon vanaf € 25,-
  • Kan een afspraak niet doorgaan bel dan als dit mogelijk is 24 uur van te voren af.

Ga met klachten altijd eerst naar je huisarts of specialist.

Quantum Touch valt onder de alternatieve therapie. Dit kan goed samen gaan met de reguliere gezondheidszorg, maar stel je arts of specialist wel op de hoogte.

Niet tevreden? Ik ben aangesloten bij een geschilleninstantie.

Mocht je om wat voor reden dan ook niet tevreden zijn of een klacht hebben stel ik het zeer op prijs dat je dit bespreekbaar maakt met mij. Zodat we mogelijk tot een oplossing kunnen komen. Mochten we er om wat voor reden niet uitkomen dan kunnen we of jij een beroep doen bij de erkende geschilleninstantie van het CAT. (Collectief Alternatieve Therapeuten)

Alle zzp’ers moeten vanaf 1 januari 2017 aangesloten zijn bij een geschilleninstantie. Deze moet erkend zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Je rechtspositie beschermt door Wkkgz

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is vanaf 1 januari 2016 van start gegaan. Maar wat houdt deze nieuwe wet eigenlijk in? En vanuit welke gedachte is de Wkkgz ontstaan? Het doel van de Wkkgz is om de rechtspositie van een cliënt te verbeteren. Klachten over een zorgverlener moeten beter én sneller aangepakt worden, vindt de overheid. Bovendien moet de nieuwe wet de drempel verlagen voor een cliënt om een klacht in te dienen over een zorgaanbieder.